[ Jitendra Prajapati--Today-- ] [ Rishi Singh Kirar--Today--4th ] [ Rohit Rawat--Today--4th ] [ Amar Shriwas--17/05/2003-- ] [ Jagan Rajak--17/05/1999-- ] [ Anshika pal--17/05/2008--8th (English) ] [ Anas Khan--17/05/2002-- ] [ Sahistha Khan--18/05/2005-- ] [ Devraj Bamaniya--19/05/2003-- ] [ Swastik Khare--19/05/2007--8th (English) ] [ Mayank Soni--20/05/2010--5th ] [ Vansh Gupta--20/05/2002-- ] [ Vansh Shivhare--21/05/2003-- ] [ Gunjan Rawat--22/05/2007--9th (English) ] [ Somya Goud--22/05/2014--1st ] [ Bushra asif--22/05/2014--1st ] [ Gungun Ahmad--24/05/2007--9th (English) ] [ Jatin Soni--25/05/2010--5th ] [ Sandeep Lodhi--25/05/1997-- ] [ Vaishali Lodhi--25/05/1997-- ] [ Fareen Khan--25/05/1998-- ] [ Shyam Sundre Sharma--25/05/2005--10th (English) ] [ Hemvati Chhekuriya--25/05/2011--6th (English) ] [ Lalita Pal--25/05/2008--9th (English) ] [ Sneha Sen--26/05/2001-- ] [ Shaily Khodwar--26/05/1999-- ] [ Sakshi Chaurasiya--26/05/2011-- ] [ Bhavna Khatri--26/05/2013--2nd ] [ Uma Pakhariya--27/05/2006--10th (English) ] [ Vaibhav Sharma--27/05/2006-- ] [ Harsh Agarwal--27/05/2009--7th (English) ] [ Jaya Soni--28/05/2004--10th (English) ] [ Siddharth Goyal--28/05/2003-- ] [ Sourabh Chaurasiya--28/05/2000-- ] [ Rahul Jatav--28/05/2009--6th (English) ] [ Shivam Prajapati--28/05/2002-- ] [ Anas Khan--28/05/2009--6th (English) ] [ Abhiraj Varma--28/05/2002-- ] [ Ayush Yadav--29/05/2014-- ] [ Krishna Chourasiya--29/05/2011--6th (English) ] [ Bhavna Pal--29/05/2005--5th ] [ Bhavna Pal--29/05/2005--10th (English) ] [ Anshu Pal--30/05/2004-- ] [ Neha Sharma--30/05/2010--6th (English) ] [ Radha Sharna--30/05/2005-- ] [ Krishna Sen--30/05/2010-- ] [ Ritu Upadhyay--31/05/2003-- ] [ Jainam Khan--31/05/2013-- ] [ Nitesh Dhadi--31/05/2007-- ] [ geeta yadav--19/05/1971--Jr.Teacher ]