[ Hemvati Chhekuriya--Today--9th (English) ] [ Lalita Pal--Today-- ] [ Sandeep Lodhi--Today-- ] [ Vaishali Lodhi--Today-- ] [ Fareen Khan--Today-- ] [ Jatin Soni--Today--8th (English) ] [ Shyam Sundre Sharma--Today-- ] [ Zainab Khan--Today--3rd ] [ Sakshi Chaurasiya--26/05/2011-- ] [ Bhavna Khatri--26/05/2013--5th ] [ Sneha Sen--26/05/2001-- ] [ Shaily Khodwar--26/05/1999-- ] [ Harsh Agarwal--27/05/2009--10th (English) ] [ Uma Pakhariya--27/05/2006-- ] [ Vaibhav Sharma--27/05/2006-- ] [ ARUN KEWAT--27/05/2013-- ] [ Arun kewat--27/05/2013--4th ] [ Shivam Prajapati--28/05/2002-- ] [ Anas Khan--28/05/2009-- ] [ Abhiraj Varma--28/05/2002-- ] [ Rahul Jatav--28/05/2009--9th (English) ] [ Siddharth Goyal--28/05/2003-- ] [ Sourabh Chaurasiya--28/05/2000-- ] [ Jaya Soni--28/05/2004-- ] [ Pari Rajak--28/05/2015--1st ] [ Bhavna Pal--29/05/2005-- ] [ Ayush Yadav--29/05/2014-- ] [ Krishna Chourasiya--29/05/2011-- ] [ Bhavna Pal--29/05/2005--8th (English) ] [ Radha Sharna--30/05/2005-- ] [ Anshu Pal--30/05/2004-- ] [ Neha Sharma--30/05/2010-- ] [ Krishna Sen--30/05/2010-- ] [ Ritu Upadhyay--31/05/2003-- ] [ Jainab Khan--31/05/2013--6th (English) ] [ Nitesh Dhadi--31/05/2007-- ]