[ Mohan Gaud--Today--4th ] [ Sonam Rawat--Today--4th ] [ SHUBHAM Kushwah--Today-- ] [ Iqra Khan--Today--3rd ] [ Mariyam Khan--25/10/2015--LKG ] [ Zoya Khan--25/10/2002-- ] [ Simran Khan--25/10/2009--4th ] [ Lovely Sen--26/10/2007--7th (English) ] [ Jayant Sen--26/10/2004-- ] [ Rehman Qureshi--26/10/2002-- ] [ Bhavana Kushwah--26/10/1998-- ] [ Yash Sahu--27/10/2014--LKG ] [ Vinay Thanvar--27/10/2011-- ] [ Surbhi Rathore--27/10/2001-- ] [ Anand Pal--27/10/1996-- ] [ Devesh Rajput--28/10/1997-- ] [ Shekhar Morya--28/10/2002--10th (English) ] [ Ritisha Goyal--28/10/2008--6th (English) ] [ Nandini Pal--28/10/2002-- ] [ kajal Airwar--28/10/2000-- ] [ Reefa Khan--28/10/2006--9th (English) ] [ Deepali Jadhav--28/10/2004--11th (English) ] [ kanish sirsath--29/10/2012-- ] [ Aman Khan--29/10/2014--UKG ] [ Akshat Shivhare--29/10/2011--2nd ] [ Kanishk sirsath--29/10/2011-- ] [ Ritu Batham--29/10/1998-- ] [ Puneet Bansal--29/10/1997-- ] [ Vivek Pal--30/10/2015--Nursary ] [ Anjali Pal--30/10/1998-- ] [ Krishna Rathore--30/10/2007--7th (English) ] [ Puneet Pal--30/10/2005--9th (English) ] [ Tushar Juneja--30/10/2008-- ] [ Himanshu Baghel--30/10/1999-- ] [ Nandini Rathore--31/10/2004--9th (English) ] [ Vikrant Rathore--31/10/2004--9th (English) ]