[ Anuj Kodat--Today-- ] [ Anmol Chauhan--Today--UKG ] [ Adil Parwej--13/04/1999-- ] [ Harsh Parihar--13/04/2008--7th (English) ] [ Sourabh Batham--13/04/1999-- ] [ Atul Khatik--13/04/2001-- ] [ Vinay Prajapati--13/04/2011--4th ] [ Aditya Sen--14/04/2008--7th (English) ] [ Varsha Kushwah--14/04/2006--8th (English) ] [ PUNEET SHARMA--14/04/2014--LKG ] [ Gauri Singhal--15/04/2002-- ] [ Rishabh Agarwal--15/04/2014-- ] [ Devyani Raje Shirke--16/04/2007--8th (English) ] [ Nandini Kushwah--16/04/2010--5th ] [ Uday Jayurkar--16/04/2002-- ] [ Afjal Qureshi--16/04/2005-- ] [ Neha Sen--17/04/1996-- ] [ Reshma Bano--18/04/2000-- ] [ Avni Lakhera--18/04/2014--1st ] [ Anjali Prajapati--18/04/1996-- ] [ Muskan Jain--19/04/2003-- ] [ Adil Khan--19/04/1997-- ] [ Rituraj Chauhan--19/04/2014-- ] [ Anant Bose--19/04/2007-- ] [ Mohammad Hasan--20/04/2009--5th ] [ Lavisha Mishra--20/04/2000-- ] [ Vinney Gupta--20/04/2000-- ] [ Tushar Sen--21/04/2004--12th (English) ] [ Poonam Pal--22/04/2009--5th ] [ Naincy Jain--23/04/2006-- ] [ Ankita Shukla--24/04/2000-- ] [ Avid Khan--25/04/2005--7th (English) ] [ Bhuvnesh Pal--26/04/2008--8th (English) ] [ Jatin Nibja--27/04/2008--8th (English) ] [ Abhishek Mishra--27/04/1998-- ] [ Kashfiya Ali--28/04/2001-- ] [ Arun Pal--29/04/2013--2nd ] [ Sakshi Chaturvedi--29/04/2010-- ] [ Kapil Pal--30/04/2003--11th (English) ] [ Vaishnavi Soni--30/04/2005--11th (English) ] [ Gautam Pakhare--30/04/2009--6th (English) ] [ Hritik Soni--30/04/2000-- ]