[ Vaishali Agarwal--Today-- ] [ Yogesh Prajapati--23/06/2015--1st ] [ Manas Pakhariya--23/06/2015--LKG ] [ Rakhi Karan--24/06/1999-- ] [ Rohit Agarwal--24/06/1999-- ] [ Kunal Pawar--25/06/2001-- ] [ Manav Batham--25/06/2003-- ] [ Pooja Lakshkar--26/06/2004--10th (English) ] [ Shubham Batham--26/06/2005--10th (English) ] [ shrashti Jain--26/06/2009-- ] [ Vaishali Savita--26/06/2007-- ] [ Sapna Pakhariya--26/06/2002-- ] [ Monika Pathrol--26/06/2002-- ] [ Priyanshu Gupta--27/06/2000-- ] [ Ayush Prajapati--27/06/2008-- ] [ Ayushi Prajapati--27/06/2008-- ] [ Pratha Jain--28/06/1998-- ] [ Rihan Khan--29/06/2007--9th (English) ] [ Manish Savita--29/06/1999-- ] [ Nisha Upadhyay--29/06/2001-- ] [ Shivani Khatik--30/06/2000-- ] [ Shiraj Khan--30/06/2003--7th (English) ] [ Nawaz Shekh--30/06/2009--5th ] [ Harsh Chauhan--30/06/2004--12th (English) ] [ Ankita Jain--30/06/1999-- ]